martedì 4 luglio 2017

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I SANTI SOMMI PONTEFICI

Il sesto giorno dell'Ottava dei Principi degli Apostoli si commemorano tutti assieme quei successori dell'Apostolo Pietro, Sommi Pontefici della Chiesa Cattolica e Vicari di nostro Signor Gesù Cristo, che con la santità hanno illustrato lungo i secoli la Suprema Cattedra Romana.  Alla loro protezione affidiamo il Santo Padre: "Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius".


INTROITUS
Ps. 49, 5-6 et 7.- Congregate illi sanctos eius, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. Et annuntiabunt coeli iustitiam eius: quia Deus tuus Ego sum.  ~~  Ps. ibid., 1. - Deus deorum Dominus locutus est: et vocavit terram.  ~~  Gloria  ~~  Congregate illi sanctos eius, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. Et annuntiabunt coeli iustitiam eius: quia Deus tuus Ego sum.

Ps. 49, 5-6 et 7. - Davanti a me riunite i miei santi, che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Annunzieranno i cieli la sua giustizia: "Io sono il tuo Dio".  ~~  Ps. ibid., 1. - Ha parlato il Signore, Dio degli dei, e ha convocato la terra.  ~~  Gloria  ~~  Davanti a me riunite i miei santi, che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Annunzieranno i cieli la sua giustizia: "Io sono il tuo Dio".


Gloria


ORATIO
Oremus.
Deus, qui populis tuis indulgentia consiliis et amore dominaris: da spiritum sapientiæ, suffragantibus meritis Antistitum Ecclesiæ tuæ, quibus dedisti regimen disciplinæ; ut de profectu sanctarum ovium fiant gaudia æterna pastorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Preghiamo
O Dio, che ti prendi cura del tuo popolo con clemenza e lo governi con amore: concedici lo spirito di sapienza affinché, per l'intercessione dei meriti dei Capi della tua Chiesa ai quali desti il governo disciplinare, i gaudii eterni dei Pastori siano a vantaggio delle sante pecorelle. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Oremus
Infra octavam Ss. Petri et Pauli App.
Deus, qui hodiérnam diem Apostolórum tuórum Petri et Pauli martýrio consecrásti: da Ecclésiæ tuæ, eórum in ómnibus sequi præcéptum; per quos religiónis sumpsit exórdium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Preghiamo.
O Dio, che consacrasti questo giorno col martirio dei tuoi Apostoli Pietro e Paolo: concedi alla tua Chiesa di seguire in ogni cosa i precetti di coloro, per mezzo dei quali ebbe principio la religione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LECTIO
Lectio Epistolæ beati Pauli Apostoli ad Hebræos
Hebr. 13, 7-17
Fratres: mementote præpositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei: quorum intuentes exitum conversationis, imitamini fidem. Iesus Christus heri et hodie: ipse et in sæcula. Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Optimum est enim gratia stabilire cor, non escis, quæ non profuerunt ambulantibus in eis. Habemus altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt. Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in Sancta per pontificem, horum corpora cremantur extra castra. Propter quod ert Iesus, ut santificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est. Exeamus igitur ad eum extra castra, improperium eius portantes. Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est fructum labiorum confitentium nomini eius. Beneficientiæ autem et communionis nolite oblivisci: talibus enim hostiis promeretur Deus. Obœdite præpositis vestris et subiacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri.

Fratelli, ricordatevi dei vostri prelati, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato dalla grazia, non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno alcun diritto di mangiare quelli che sono al servizio del Tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue vien portato nel santuario dal Pontefice per i peccati, vengono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città. Usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di lui, portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui dunque offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non scordatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici Dio si compiace. Obbedite ai vostri prelati e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi, come se abbiano a rendere conto delle anime vostre.

GRADUALE
Ps. 131, 16-17
Sacerdotes eius induam salutari: et sancti eius exultatione exultabunt.
V. Illuc producam cornu David: paravi lucernam Christo meo.

Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli.
V. Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia.
Ps. 109, 4.
Iuravit Dominus, et non pœnitebit eum: Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Il Signore a giurato e non si pentirà: tu sei Sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchisedech. Alleluia.

EVANGELIUM
Sequentia  Sancti Evangelii secundum Matthæm.
Matth. 16, 13-19.
In illo tempore: venit Iesus in partes Cesareæ Philippi, et interrogabat discipul suos dicens: Quem dicunt homines esse Filium hominis? At illi dixerunt: Alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii autem Ieremiam aut unum ex Prophetis. Dicit illis Iesus: Vos autem quem me dicitis? Respondens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus, Filius Dei vii. Respondens autem Iesus, dixit ei: Beatus es, Simon Bar Iona: quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in cœlis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cœelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis.

In quel tempo, Gesù, venuto nella regione di Cesarea di Filippo, interrogava i suoi discepoli: «Chi dicono che sia il Figliuolo dell'uomo?». Ed essi risposero: «Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora Geremia, o uno dei profeti». Disse loro Gesù: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figliuolo del Dio vivente». E Gesù, in risposta, gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. E ti darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato anche nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto anche nei cieli».


Credo


OFFERTORIUM
Ps. 88, 21-22.
Inveni David servum meum, oleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortavit eum.

Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato; la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza.

SECRETA
Unigeniti Filii tui, quam tibi, Deus, Pater omnipotens, in honorem Sanctorum Pontificum offerimus, immaculata hostia, prosit nobis ad medelam percipiendam. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

L’immacolato sacrificio dell’Unigenito tuo Figlio che ti offriamo in onore dei Santi Pontefici giovi a noi come spirituale medicina. Per il medesimo  nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

Infra octavam Ss. Petri et Pauli App.
Hóstias, Dómine, quas nómini tuo sacrándas offérimus, apostólica prosequátur orátio: per quam nos expiári tríbuas et deféndi. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Le offerte, o Signore, che Ti presentiamo, affinché siano consacrate al tuo nome, vengano accompagnate dalla preghiera degli Apostoli, mediante la quale Tu ci conceda perdono e protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

PRÆFATIO DE APOSTOLIS
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor ætérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protectióne custódias. Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti præésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza innalzare a te, Signore, la nostra preghiera. Ti supplichiamo, Pastore eterno: non abbandonare il tuo gregge, ma per mezzo dei tuoi Santi Apostoli custodiscilo e proteggilo sempre. Continui ad essere governato da quelli che tu stesso hai eletto vicari dell'opera tua, e hai costituito pastori. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria

COMMUNIO
Ps. 88, 25.
Veritas mea et misericordia mea cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu eius.

La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la sua potenza.

POSTCOMMUNIO
Oremus
Da, quæsumus, Domine, fidelibus populis sanctorum Pontificum tuorum semper veneratione lætari; et eorum perpetua supplicatione muniri. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Preghiamo
Da’ al tuo popolo fedele, o Signore, di allietarsi sempre nella venerazione dei tuoi Santi Pontefici e di essere muniti della loro perpetua supplicante intercessione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Orémus.
Infra octavam Ss. Petri et Pauli App.
Quos coelésti, Dómine, alimento satiásti: apostólicis intercessiónibus ab omni adversitáte custódi. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Preghiamo.
Quelli, o Signore, che Tu saziasti di un alimento celeste, per intercessione degli Apostoli, proteggili contro ogni avversità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.


Nessun commento:

Posta un commento

Santa Restituta, vergine e martire

La vergine Restituta, nata a Tenizia in Africa, rifulse non tanto per la nobiltà della stirpe quando per l’amore della divina sapienza. Ac...